Tag: phần trăm pin

Hướng dẫn cách chỉnh hiện phần trăm pin cho iPhone iPad

Mỗi sản phẩm có những khác biệt nằm ở thiết kế.

Làm thế nào để chỉnh hiện phần trăm pin cho iPhone iPad. Khi mua iPhone, tùy chỉnh hiện phần trăm pin sẽ không được mở lên, chúng ta chỉ thấy biểu tượng pin và