Tag: chạy nhanh

Hướng dẫn cách làm sao cho iPad, iPhone chạy nhanh và mượt lại như lúc đầu mới mua

Mỗi sản phẩm có những khác biệt nằm ở thiết kế.

Các sản phẩm điện thoại đến từ thương hiệu Apple mặc dù chỉ sử dụng hệ điều hành iOS đặc chủng riêng của mình, gần như không có phần mềm